Obszary praktyk prawnych:

kpc

Cywilne i spadkowe:

Sporządzanie opinii prawnych i umów cywilnoprawnych, reprezentacja osób fizycznych i prawnych na etapie przedsądowym jak i w toku postępowanie sądowego i egzekucyjnego. W szczególności w sprawach z zakresu: prawa rzeczowego, sporów wynikłych z wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych, prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa odszkodowań oraz prawa międzynarodowego.

 • sprawy o zapłatę
 • eksmisja
 • ochrona dóbr osobistych
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie, służebności
 • droga konieczna
 • nabycie spadku, dział spadku
 • zachowek, wydziedziczenie
prawo-rodzinne-i-opiekuncze_59

Rodzinne:

Reprezentacja osób fizycznych w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w sczególności sprawy rozwodowe, alimentacyjne (link do serwisu tematycznego) oraz te związane z podziałem majątku małżonków.

 • rozwód i separacja
 • podział majątku wspólnego
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem
 • alimenty na rzecz dzieci oraz małżonka
prawo-karne1

Karne:

Reprezentacja osób fizycznych w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika i osób prawnych w charakterze pełnomocnika zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i po skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. Występujemy również w ramach postępowania wykonawczego, kasacyjnego i w zakresie wznowienia postępowania.

 • obrona oskarżonego (śledztwo, dochodzenie, postępowanie przed sądem)
 • reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem
kodeks_pracy

Pracy
i ubezpieczeń społecznych:

Sporządzanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania i pracy oraz innych aktów wewnętrznych niezbędnych dla pracodawcy. Reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach przed Sądem Pracy. Odwołania i wsparcie.

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • zaległe wynagrodzenia
 • odmowa prawa do emerytury albo renty