Oferta

W zależności od oczekiwań i indywidualnych potrzeb Klientów świadczymy usługi:
  • reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
  • sporządzaniu opinii prawnych
  • przygotowywaniu lub analizie projektów umów, pism procesowych,środków odwoławczych i innych dokumentów
  • bieżącym doradztwie prawnym

Specjalizacje!

Prawo Karne

Obrona Klientów oraz reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych to jedne z najbardziej odpowiedzialnych, a zarazem najbardziej wymagających zadań stawianych przed adwokatami.

Obrona w sprawach karnych zazwyczaj rozpoczyna się już w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora lub policję, w chwili przesłuchania osoby w charakterze podejrzanego. Moment ten, zwykle połączony z przedstawieniem zarzutów karnych, stanowi punkt zwrotny w sprawach karnych.

Niezwykle ważnym jest zatem, aby już na tym etapie postępowania każda osoba biorąca w nim udział była w pełni świadoma swoich praw zagwarantowanych ustawą Kodeks postępowania karnego.

Adwokaci w swej praktyce zawodowej reprezentują także osoby pokrzywdzone przestępstwami. Ofiary przestępstw niejednokrotnie muszą aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym bacząc, by wszelkie ich prawa były przestrzegane.

Często jedynym sposobem na doprowadzenie do wniesienia aktu oskarżenia oraz postawienia sprawcy przestępstwa przed sądem jest aktwna postawa pokrzywdzonego, który w określonych ustawą okolicznościach ma prawo do składania zażaleń na decyzję prokuratora o umorzeniu postępowania karnego lub wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia bezpośrednio do sądu.

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne to wrażliwe i wymagające szczególnej uwagi elementy pracy zawodowej adwokatów. Do tej kategorii postępowań należą w szczególności sprawy o rozwód czy separację, w których Sąd rozstrzyga w tak istotnych kwestiach jak: wina w rozkładzie małżeństwa, alimenty dla dzieci lub dla rozwiedzionego małżonka, władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi, kontakty rodziców z dziećmi, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego lokalu, a niejednokrotnie również podział majątku wspólnego byłych małżonków.

Wyrok rozwodowy w bardzo szerokim zakresie decyduje o najbliższej przyszłości rozstających się małżonków oraz ich wspólnych małoletnich dzieci.

Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości